Առաքման Պայմաններ

Առաքումն իրականացվում է Հայաստանի ամբողջ տարածքում անվճար Ձեր կողմից նշված հասցեով 2 օրվա ընթացքում: